Gjenskapte bilder

Foto: Anders Beer Wilse 1910

Foto: Anders Beer Wilse 1910

Fra gamle bilder vi finner, prøver vi så godt som vi kan å gjenskape det samme bilde fra idag.
Enkelte bilder kan være vanskelig å gjenskape, da  bilder som ble tatt for 100 år siden, er idag bak ett bygg eller en skog.
Derfor vil vi flytte oss litt, for å få  omtrent samme bilde.

Disse bildene er gjenskapt:
Hammerfest havn 1890/1920*-2013 
Jansvannet med tyven 1910-2013

* usikker på årstall s/v bilde